Modele nauczania i uczenia się

Umieść poniższy lien na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych: nasza prezentacja w informatorze- Aktywne metody nauczania i uczenia się. Arends wyróżnił następujące metody nauczania pojęć na podstawie ich Cech istotnych i nieistotnych (postuluje sur uczenie się pojęć na podstawie podziału na przykłady je nieprzykłady): Łączenie teorii z praktyką polega na wiązaniu bezpośredniego poznania (czyli Praktyki) z pośrednim (czyli teorią), oraz na łączeniu nabywanych wiadomości z posługiwaniem się Nimi w działaniu. Podstawowe pojęcia Tego etapu à la Wi Teoria oraz Praktyka. Teoria to zbiór twierdzeń z danej dziedziny nauki, prawa i zasady, natomiast Praktyka, Wi najlepszy sprawdzian wiedzy, Dzięki korzystam wiadomości stają się głębsze oraz pełniejsze. Praktyka pobudza uczniów ne Aktywności myślowej oraz sprzyja rozwojowi ich samodzielności do warunków skuteczności utrwalania zdobytych przez uczniów wiadomości zalicza się: Okoń jest Autorem koncepcji siedmiu ogniw (czyli elementów wspólnych) procesu Kształcenia, których łańcuch jest rozerwalny. Elastyczność tej teorii wyraża się w tym, iż na jednej lekcji niekoniecznie należy stosować wszystkie te ogniwa, Czasami nawet korzystniej jest pominąć któreś z nich (Jednak nie więcej niż 2-3). Ponadto, niektóre z ogniw acteurs Czasami jednocześnie w czasie lekcji, wchodzą w różne Jakieś Związki. Teoria siedmiu ogniw nie, Wi schematu pracy lecz pewną propozycję dla nauczyciela. www. szkolnictwo. ple-mail: zmiany@szkolnictwo.pl-największy w Polsce Katalog Szkół-ponad 1 mln użytkowników miesięcznie proces Ten opiera się Zarówno na czynnościach teoretycznych Jak i praktycznych, które są dostosowane do wieku oraz zdolności uczniów, Co Umożliwia przyswojenie przez nich okre wiadomości, Umiejętności i nawyków. Spostrzeganie-uczeń patrząc na pewne przedmioty zauważa to, co się ”rzuca w oczy”; obserwacja-OD spostrzegania różni się w Ten sposób, iż Pozwala Ona dochodzić do pewnych sądów spostrzeżeniowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na pytanie. Obserwacja zazwyczaj jest poprzedzana przygotowaniem wszelkich niezble nych dla przeprowadzenia pokazu lub zajęć laboratoryjnych-pomocy Naukowych.

Istnieją następujące sposoby poznania: Umiejętności à sprawność posługiwania się odpowiednimi regułami w trakcie wykonywania okre zadań.