ID06

Syftet med ID06 och personalliggarlagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens. Lagen kommer att kompletteras med månatlig inrapportering av arbetsgivargivaravgifter på individnivå. Vår personal är utrustad med ID06 och legitimation när de befinner sig på din arbetsplats.

ID06 har stärkt kraven avseende kontroll av identiteter och företag. Säkerheten på arbetsplatsen ökar genom att det enbart finns en säkerställd identitet per kort och företag.

Hur får jag tag på ett nytt ID06?

Firmatecknaren/person delegerad av firmatecknaren på ditt företag kontaktar något auktoriserade ID06 kortbolag.  Du hittar dem och deras kontaktuppgifter på www.id06.se under PARTNER.

ID06 godkänner giltigt pass eller nationellt ID som också gäller för resor inom EU. Du kan även identifiera dig digitalt via BankID. 

Mobilt ID06-kort

ID06 har även utvecklat en säker Mobilt ID06-kort. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma funktioner som det fysiska kortet. Det kan alltså användas för registrering i en elektronisk personliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen.  

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.