Historia/Vision

Vi tror att alla vill bo hållbart, i hus och städer som har byggts av byggjobbare med schyssta villkor!

Men hållbart byggande handlar inte bara om miljövänliga och klimatsmarta material. Vi behöver också hållbar bemanning – hantverkare med rättvisa villkor och företag som gör rätt för sig. EHRAB grundades för att erbjuda byggsektorn trygg och ansvarsfull bemanning från ett bolag som betalar skatt och följer lagar, men framför allt behandlar sin personal med respekt och omtanke.

Byggbranschen går fortsatt bra men står samtidigt inför stora utmaningar. Att det har varit svårt att attrahera fler till branschen kombinerat med stora pensionsavgångar har lett till en brist på arbetskraft. Samtidigt har luckor i lagstiftningen och kriminella företag skapat en osund konkurrenssituation. EHRAB:s affärsidé bygger på hållbar bemanning med fokus på socialt ansvar. Företaget har de senaste åren investerat i en digitalt plattform, www.ByggJobs.app, med ambition om att förbli Europas största Digitala Byggbemanningsföretag.

Den europeiska gemensamma marknaden är mer rörlig och öppen marknad, där varor, tjänster och kapital flödar mellan länder där murar en gång i tiden stod. Världen krymper även på andra håll än i Europa. Därför har EHRAB som mål att vara där det händer och erbjuda innovativa lösningar inom bemanning och rekrytering. EHRAB överbrygger det gap som finns mellan behovet av erfaren och kompetent arbetskraft och bristen på den samma. Vår idé är att mobilisera kvalificerad personal för ert behov – där ni behöver den som bäst.

EHRAB har många års erfarenhet av att leverera kvalificerad- och yrkeskunnig arbetskraft, vi har framgångsrikt genomfört över 1000 projekt sedan start och har förmånen att samarbeta med några av de största aktörerna inom bygg- och anläggning i Europa.

Vi skräddarsyr lösningar utifrån era behov och önskemål. EHRAB erbjuder en kostnadseffektiv, flexibel och kvalitativ lösning till våra kunder

  • Genom att erbjuda en unik lösning, hjälper vi våra kunder med att uppnå deras mål.
  • Genom att enbart samarbeta med partners som värdesätter ett socialt ansvar, tar vi också vårt ansvar.
  • Genom att erbjuda en skräddarsydd lösning, skapar vi förutsättningar efter våra kunders strategi och budget.
  • Genom att arbeta med motiverade och ambitiösa kollegor, lägger vi grunden för professionalism och tillväxt.

Vi finns i följande länder:  Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Polen och Rumänien.

Vision och Värderingar

Vår kärnprodukt är människor och det kräver att vi har de bästa medarbetarna som tar ansvar och löser utmanande problem.

EHRAB är uppbyggd kring en entreprenörsanda, där våra värderingar återspeglas i våra affärsmetoder.

Våra värderingar

  • Att ha trygga och säkra metoder, höga etiska standarder
  • Att införa kundanpassade lösningar, hantera kunder och företagsresurser på ett kostnadseffektivt sätt
  • Att vara tillgänglig, att tänka globalt och agera lokalt
  • Att ta ansvar, vinna kunders och medarbetares förtroende genom engagemang och respekt vilket skapar långsiktiga, hållbara relationer.
  • Att alltid vara flexibel och sätta kundens intressen främst

VÅR VISION är att leverera innovativa HR-lösningar som hjälper våra kunder att bli än mer framgångsrika.

Vi är verksamma inom följande segment