Historia/Vision

BYGGRESURS

BYGGRESURS AB grundades 2007 av Robert Lingbrand som då hade verksamhet i Munkedal, Uddevalla och Göteborg. Byggresurs har sedan dess växt till Göteborgs största bemanningsföretag och sedan 2014 har vi även verksamhet i Skåne. Affärsidén bygger på att anställa och hyra ut de bästa svensktalande hantverkarna samt att ge kunderna bästa tänkbara service och kvalitet till konkurrensmässiga villkor.

EHRAB

Det började med en vision att tillgodose behovet av kompetenta yrkesarbetare på den Skandinaviska marknaden. 

 EHRAB grundades för att överbrygga det gap som finns mellan behovet av erfaren och kompetent arbetskraft och bristen på den samma. Vår idé är att mobilisera kvalificerad personal för ert behov – där ni behöver den som bäst.

Vi på EHRAB har många års erfarenhet av att leverera rätt kompetens på en internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Utifrån era behov och önskemål tar vi fram och skräddarsyr lösningar till er. EHRAB erbjuder ett kostnadseffektivt, flexibelt och framförallt kvalitativ lösning för våra kunder. 

Vi är stolta över att samarbeta med några av de största aktörerna inom bygg- och anläggning och energisektorn. 

  • Genom att erbjuda en unik lösning, hjälper vi våra kunder att uppnå deras mål.
  • Genom att enbart samarbeta med partners som värdesätter ett socialt ansvar, tar vi också vårt ansvar.
  • Genom våra skräddarsydda lösningar, skapar vi förutsättningar för våra kunder att följa sin strategi och budget.
  • Genom våra motiverade och ambitiösa kollegor, lägger vi grunden för professionalism och tillväxt.

Vi finns i följande länder Sverige, Danmark och Polen.

Vision och Värderingar

VÅR kärnprodukt är människor och det kräver att vi har de bästa medarbetarna som tar ansvar och löser utmanande problem.

BYGGRESURS & EHRAB är uppbyggda kring en entreprenörsanda, där våra värderingar återspeglas i våra affärsmetoder.

Våra värderingar

  • Att ha trygga och säkra metoder, höga etiska standarder
  • Att införa kundanpassade lösningar, hantera kunder och företagsresurser på ett kostnadseffektivt sätt
  • Att vara tillgänglig, att tänka globalt och agera lokalt
  • Att ta ansvar, vinna kunders och medarbetares förtroende genom engagemang och respekt vilket skapar långsiktiga, hållbara relationer
  • Att alltid vara flexibel och sätta kundens intressen främst

VÅR VISION är att leverera innovativa HR-lösningar som hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika.