VI BEMANNAR DOM SOM BYGGER

BYGGRESURS är ett Svenskt, tryggt och ansvarsfullt bemanningsföretag som med erfarenhet, kompetens och kvalitet levererar dokumenterat kunniga, kompetenta och flexibla yrkesarbetare till byggbranschen i Sverige. Vi säkerställer hög produktivitet, kvalitet, hälsa och säkerhet till konkurrenskraftiga villkor.

 

BYGGRESURS har styrkan och flexibiliteten att hjälpa våra kunder i delar av eller under hela projekt.

Självklart har vår personal ID06 samt de skyddskläder som krävs.

Våra anställda trivs och stannar hos oss år efter år vilket är det bästa betyg vi kan få, samtidigt som det säkrar kvaliteten i leveransen till dig som kund.

VÅRA VÄRDEORD

(lika viktiga mot anställd som kund)

TRYGGHET     OMTANKE    TYDLIGHET

BYGGRESURS är ett bemanningsföretag med all kompetens som ett projekt i bygg- och anläggningsbranschen kräver.

VÅRT ERBJUDANDE

Trygghet & Stabilitet – största byggbemanningsföretaget i Sverige

Service i världsklass – vi bryr oss om våra kunder. På riktigt!

Kvalitet – dokumenterat kunniga yrkesarbetare med gedigen erfarenhet

Svenskt företag med Huvudkontor i Göteborg

Förenklad administration – vi sköter hela arbetsgivaransvaret

Ökad Produktivitet & förbättrad Lönsamhet – du betalar bara för den tid personalen är på plats

Flexibilitet – ger dig möjlighet att leverera alla projekt på utsatt tid genom att enkelt öka och minska antalet arbetare under projektets gång

Ansvarstagande – vi har kollektivavtal och följer svenska lagar och förordningar

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal. Vår personal har svenskt yrkesbevis.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

VÅRA YRKESKATEGORIER

  • Snickare – träarbete
  • Betongarbetare
  • Plåtslagare
  • Markarbetare
  • Prefabrikationsarbetare

  • Murare
  • Plattsättare
  • Tunnelarbetare
  • Olika kranförare

Behöver du resurser till STÖRRE PROJEKT i form av hela arbetslag med arbetsledning så kontakta vårt systerbolag EHRAB

ÄNDRADE SKATTEREGLER VID TILLFÄLLIGT ARBETE I SVERIGE –SKU5

Läs om de ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Lagen om entreprenörsansvar

Läs mer om lagen om entreprenörsansvar – så påverkar den dig!

Lathund EU:s utstationeringsdirektiv

Vilka lagar och regler gäller när du tar in arbetskraft via en utländsk bemanningslösning.

Sveriges nöjdaste kunder

I en kvalitativ marknadsundersökning av bemanningsbolag i bygg och anläggningsbranschen fick EHRAB högst betyg.

ID06

Läs om de uppdaterade ID06 reglerna.